FrÚttir

Att knyta an, en livsviktig uppgift - H÷fundur: Allmanna Barnhuset


Med hjńlp av forskning har kunskapen runt smň barns psykiska hńlsa och sociala utveckling, samspels- och anknytningsm÷nster, ÷kat dramatiskt under senare ňr. Kvaliteten pň anknytning och samspel under de f÷rsta ňren fňr avg÷rande betydelse f÷r hur barnet uppfattar sig sjńlv och hur det relaterar till andra mńnniskor senare i livet.

Skriften tar sin utgňngspunkt i en konferens pň Stiftelsen Allmńnna Barnhusets kursgňr Sńtra Bruks Herrgňrd 2004 om smň barns behov och f÷rńldrars omsorgsf÷rmňga, men ńr som helhet en fristňende produkt. Syftet ńr att presentera anknytnings- och samspelsteori pň ett enkelt och tillgńngligt sńtt samt koppla den till praktiken. Anders Broberg, Kati Falk och Pia Risholm Mothander har skrivit var sitt kapitel, ÷vrig text har skrivits av Barnbro Hindberg


SvŠ­i